Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
43
genoemd) oprigUe, in welke de verbondsark
(een zinnelijk teeken der Godheid) geplaalsl
en de eerdienst door eene menigte priesters
werd waargenomen, van welke aüron het
Hoofd of de Hoogepriester was (*).
V. De Israëlieten bleven, een' langen
tijd, in deze woestijn van Arabië omzwer-
ven , en legerden zich dan hier, dan daar,
hoedanige legerplaatsen er zeven en dertig
bekend zijn. — Het volk maakte zich ver-
scheidene reizen, ja tot tien malen toe,
aan opstand en wantrouwen tegen god
schuldig, hetgene den eenen tijd zwaarder
gestraft werd dan den anderen; echter had
het dit gevolg, dat niemand, die boven
de twintig jaren oud uit Egypte getrok-
ken was, in Kanaiin komen, maar dat
zij alle in deze woestijn sterven zouden,
behalve jozua en kaleb , die als verspie-
ders zich braaf gedragen, en het morrende
volk beter onderrigt hadden dan hunne
makkers. Mozes en aanon hadden zelfs
de zwakheid, om zóó niet op god te be-
trouwen , als hun in betrekking van voor-
gangers betaamde. Geen van beiden is dus
ook in Kanaan gekomen; AäuoK stierf kort
na dit geval, oud zijnde honderd en drie
en twintig jaar, terwijl zijn zoon ELEäZAR
zijn opvolger in de Hoogepriesterlijke waar-
digheid werd (t).
VI. Mozes had reeds eenigen tijd te voren
verspieders naar Kanaiin gezonden, die een
blijk van de vruchtbaarheid van dat Land
teruggebragt, maar een ongunstig berigt van
J. d. W.
2508-
2924,
Wan-
trouwen
derisraë-
lieten ,
en gevolg
daarvan.
(•) Exod. XVIII-XL en Leviticus.
(f) Xumcri X—XXVI.
Een ge-
deelte
van Ka'
nnün
veroverd
en ver-
deeld.