Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
42 B IJ B Ë L S € H Ë
J. d. W. jSa reeds genoodzaakt geweest te zijn,
9q9?"~ vijandigen aanval van den Vorst ama-
lek af te weren, trok hel volk naar den
berg SImaï, en sloeg daarbij zijn leger neder,
het verblijf hebbende in tenten, gelijk aan
die, waarin de herders altijd woonden (*).
Wetge- IV, Mozes, tot nog toe alleen het volk,
ving aan als Regent, in den naam van god bestuurd
de Israë-jjebjjende, stelde nu, op raad van zijn'
lieten, schoonvader jetiiko, die hem bezocht, eenige
bekwame mannen aan, welke, onder zijn
opzigt, in de zaken van minder gewigt het
regt uitspraken.
De Israëlieten, thans een afzonderlijk volk
zullende uitmaken, ontvingen, onder zeer veel
ontzag inboezemende teekenen, hunne grond-
wet van Godsdienst en Staal. Hierdoor wa-
ren zij zoo getroffen, dat zij verzochten,
mozes mogt toch hun, in gods naam, de
wetten bekend maken, hetgene hun toege-
staan werd. Weldra vergalen zij echter
dien indruk zoodanig, dat zij, bij de afwe-
zigheid van mozes, tot eene soort van Egyp-
tische afgoderij vervielen, waardoor de ver-
ontwaardiging van mozes en hel ongenoegen
van god opgewekt werd; nadat de voor-
naamste aanleggers gestraft waren, beloofde
god, op mozes voorbede, weder zijne gunst
aan het volk.
Daarop werden de wetten, bestaande in
zedelijke, burgerlijke en dezulke, die op de
uitwendige Godsdienst betrekking hadden,
aan hel volk bekend gemaakt, tol welk
einde men ook eene prachtige, en naar die
tijden kunstige, kostbare tent {tabernakel
n Exod. AIIl-WlI.