Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
40 n IJ B E L S C li E
J. d. W.broeder AaiiON hem te gemoet kwam, zijnde
2508— deze de beloofde medehelper; waarop de
2924. broeders het hun opgedragen werk aan-
vaardden (*).
Uitlogt II. Mozes en aaron, die alles op gods
der Isra- bevel volbragten, vervoegden zich bij den
ëlieten Egyptischen Koning, met verzoek om de
Israëlieten uit zijn Land Ie laten gaan, ten
SJP einde^ (e,- ggre van hunnen god, een feest te
vieren in de woestijn. De Koning weigerde
dit niet alleen, maar onderdrukte na dien
tijd de Israëlieten nog meer. Mozes en aaiion
deden nu eenige wonderen, om den Koning
van den Goddelijken last te overtuigen, waar-
door deze echter niet genoeg getroffen werd:
of, omdat zijne goochelaars iets dergelijks
schenen na te doen, of, omdat met het ophou-
den der plaag zijne overtuiging ook ophield.
Eene tiende plaag, evenwel, waardoor al de
oudste zonen der Egyplenaren stierven, werd
het middel, dat hen de Israëlieten deed
smeeken, om hoe eer hoe liever te vertrek-
ken. — De Israëlieten hiélden eeist nog,
op den avond vóór hun vertrek, een'
maaltijd, waarbij, slaande, een lam gege-
ten werd, hetgene naderhand, ter gedachte-
nis van dit voorval, jaarlijks herhaald en
Pascha genoemd werd; daarop trokken zij,
al het hunne en een' groeten voorraad me-
denemende, nog in den nacht weg naar den
ingang eener naastbijgelegene woestijn.
J. 2508. Het getal der uitgetrokkenen beliep ruim
twee millioen; voorzeker eene aanzienlijke
vermeerdering in twee honderd en tien jaar,
gedurende welken tijd de Israëlieten in
C) Exod. n, VS. 28-VII.