Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 37
J, d. W.
------2007—
2508.
gemengde aanmerkingen
over de geschiedenis tan het derde tijdvak,
1. Aanmerkelijk is de handelwijze van Gods
god in dil tijdvak geweest omtrent de^ij^heid
afzondering van een bijzonder geslacht der>°
menschen, ter bewaring der kennis van den^?^*^*^"
eenigen waren god, — Niemand was
toe beier geschikt, dan abraham, zonder
braaf man, die tevens een sterk verlrou-gegjachi,
wen op god had, en door zijne zwer-
vende leefwijze het best voor zedebe-
derf kon bewaard blijven. — Al wat hem
bejegende, benevens de lotgevallen zijner
kinderen, toonen dezelfde bedoeling der
Godheid aan, om een indruk te geven
van hare magt en liefde. Is er eenige ge-
schiedenis, die ons het geloof aan het be-
staan van een eenigst Opperwezen en aan
eene bijzondere Voorzienigheid inboezemt,
het is de geschiedenis der Aartsvaderen.
2, Het verblijf van arraiiams nakome- Nuttig-
lingen in Egypte bragt hun onbedenkelijkeheid van
voordeelen aan. Egypte was reeds zeer be-^®.^ ^^^
schaafd in kunsten, wetenschappen en eenOj^^j^
wijze Staatkunde. — Hier werd dit ^^''^ers-
geslacht dus eerst eigenlijk gevormd lot^' ^^^^
een volk en beschaafd gemaakt. — Het-
gene zij hier leerden, kwam hun nader-
hand zeer te pas. — Het is waar, de af-
goderij konden zij dus ook aanleeren; maar
zij bleven echter genoeg op zich zelve,
om hunne eigene Godsdienst te bchou-