Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S C H 1 E ü E N I S. 31
gebleven, lot eer en aanzien verheven, melJ-*l. W,
de dochter van een' aanzienlijken Egyp(e-^007—
naar getrouwd was, en reeds twee zonen,
manasse en efraïm , had overgewonnen, ter-
wijl door farao het Land Gozen ter inwo-
ning aan jacob en zijn geslacht toegestaan
werd. — Hier mogt de oude man zijne
Itialste dagen in rust slijten, zeventien jaar
lang. Toen werd hij van jozef voor hel
laatst bezocht, en nam diens zonen in den
rang van zijne eigene zonen aan; deelde
aan allen een' veelbeleekenenden zegen uil,
welke eene juiste voorspelling was van alles,
wat aan ieder, naar zijnen aard, is over-
gekomen. Hierop stierf ook deze deugdzame
man, oud zijnde honderd zeven en veertig
jaar; zijn lijk werd, op kosten van jozef
en diens broeders, naar de Egyptische -
wijze, gebalsemd, vervolgens door zijne
kinderen naar Kanaan vergezeld, en daar in
het ouderlijke graf te Machpela geplaatst (*).
XII. Jozef was intusschen in hel Es^yp- Verdere
tische bestuur van zaken gebleven, en haa,Ievens-
ais een getrouw Staatsdienaar, de grootste Joop van
voordeden voor dal Rijk en volk verworven.
Hij had aan zijne broeders alles hartelijk
vergeven. Na jacoiïS dood zorgde hij, dat
zij in Gozen een gerust verblijf behielden,
en, wanneer zij wilden, naar Kanaan
mogen lerugkeeren. Hij stierf in den ouder-j 2370
doih van hontferd en tien jaar, nalatende
den roem van een gehoorzaam kind, schran-
der Staatsdienaar en godvreezend mensch te
zijn geweest. Zijn lijk werd gebalsemd,
naar de Egyptische wijze, en naderhand,
C) Gen. XLII~L, vs. 1-13.