Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
30 B IJ It K L S C H E
J. d.W.den bedroefden jacob verleide men, dat zijn
2007— xoon door een roofdier verscheurd was
2508. ^ bi^ave jozef, die door zijn' Mees-
Lotgeval-ler bemind werd, geraakte, wegens de aan-
len van klagt zijner Meesteres, aan welke hij een
JOZEF. schandelijk verzoek geweigerd had, onschul-
dig in de gevangenis. God was echter de
beschermer van jozef. De gelukkige uitleg-
ging van een^ droom, aan een^ gevangen'
Staatsdienaar gegeven, bragt joz^ef aan het
Hof van den Koning farao, om dien
een' droom uit Ie leggen, welken hij had
gehad, en die, naar jozefs verklaring, op
zeven vruchtbare en zeven onvruchtbare jaren
zag. Deze uillegging verbaasde en trof den
Koning zoo zeer, dat hij jozef terstond tot
eersten Staatsdienaar aanstelde, om te zorgen,
dat men voor den gevreesden hongersnood
genoegzamen voorraad mogt opleggen. —
Jozef toonde deze eer waardig te zijn,
en verwierf de achting van alle Egypte-
naren (f).
Jacob hongersnood begon na verloop
zijnezeven jaren; men vloeide zelfs van el-
zonen inclers naar Egypte toe, om voorraad te koo-
Egypte, pen. De broeders van jozef kwamen ook,
doch herkenden hem niet. Na eenige onder-
handelingen met hen gehad, en hen beproefd
te hebben, hoe zij nu omtrent hem en
hunnen vader dachten, maakte jozef zich
bekend, en zorgde dat zijn beminde vader
uit Kanann naar Egypte overkwam.
J, 2298. De verheugde jacob spoedde derwaarts,
zag met blijdschap, hoe jozef deugdzaam
(•) Gen. XXXI V—JKXXIX , vs. 1—G.
f) Gen. XXXIX, V5. 7 — XLI.