Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
27
iZAäK mede, die zich in het kort aan haar J-d.W.
verbond. 2007-
Aüuaham hertrouwde met ketüra, bij wel-*^^*^®'
ke hij nog zes zonen gehad heeft, die de hoof-
den der Midianieten en andere volken werden.
Nu slierf deze deugdzanic man, oud zijnde
honderd vijf en zeventig jaar, beweend van
zijne kinderen, van zijne bedienden, en van
allen, die hem kenden; wordende in de spe-
lonk , bij zijne lieve sara , begraven; welke
rots Machpela genoemd werd, en naderhand
het familiegraf bleef
VI. Na twintig jaar getrouwd to zijn ge- Kinde-
weest, kregen izaäk en rebekka twee kin-^^^.
deren, esau en jacob. De laatste van een
zachteren aard zijnde, hield zich met de i
veefokkerij bezig en bleef bij ^^
tenten; terwijl de andere,
van
11ZAäK en
hun ge-
de ouderlijke
van eene ruwere
inborst, meest
op
de
jagt ging en in het
veld zworf. Izaük en Rebekka werden zeer
gezegend, hetgene zelfs den nijd hunner
naburen opwekte, en hen noodzaakte, eeni-
gen tijd naar Gerar te gaan.
De huisselijke rust van izaük werd nader-
eenigzins gestoord door liet gedrag
zonen. Esau , op zekeren tijd ver-
van de jagt komende, verkocht aan
hand
zijner
moeid
zijn
p'iis,
broeder
de
gebruik
jacob
voorregten
voor een geringen
welke hij, naar het
en regt dier lijden, genieten kon,
omdat hij de oudste zoon was. Hij trouw-
de twee Kanaanilische vrouwen; naderhand
nam hij er nog eene dochter van isMAëL
bij. Dit smarde iZAiik zeer; waarbij nog
kwam, dat jacob, geholpen door zijne
C) Gen. XXIV-XXY, vs. 1 — 18.