Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
RUBELSCIIË
J. d. w
2007—
2508.
man bleet' echter nederig en godsdienstig;
hij plantte, naar het gebruik dier tijden, een
heilig bosch, en plaatste er een altaar in,
om hierop de eerdienst voor den eenigen
GOD te verrigten.
Dit geluk van abraham moest echter een'
merkelijken schok doorstaan: de Godheid
beval hem, zijn^ lieven iZAäK op te offeren
op den berg Moria, drie dagreizen van
zijn verblijf. Abhaham hoorde dit bevel en
gehoorzaamde Dan, nu toonde god ook,
dat geen menschenoffer Hem behaagt; dat
het slechts bevolen was, om abraham een
bewijs te doen geven van zijne gehoor-
zaamheid. Verheugd over deze uitkomst,
offerde abraham den Heere een' ram, dien
hij daar op den berg vond, en keerde met
izaük dankbaar en verblijd naar hunne wo-
te Berseba^ terug.
aan sara's dood, die in den ouder-
van honderd zeven en twintig jaar
en begraven werd in de spelonk van
steenrots, welke abraham in Kanaan
Abra-
ham hu-
we lij lit
izaak
uit, her-
trouw t
en sterft.
nmg,
Tol
dom
siierf,
eene
gekocht had,
voor
V. Abraham
izaak
en zorgde, dat hij eene vrouw kreeg uit
zijne maagschap, om dus niet door eene
Kanaiinitische lot afgoderij verleid te woorden.
Abrahams broeder nahor, (e Haran wo-
nende, had eene kleindochter, rebekka.
ELiëzEB, de getrouwe huisknecht van abra-
ham, reisde naar flaran^ vroeg rebekka ten
huwelijk, en bragt haar als bruid van
viel er niets aanmerkelijks
wilde zijn"* huwbaren zoon
vóór zijn"" dood uittrouwen,
kreeg
(•) Gen. XXI—XXIJI.