Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
25
UI. Saiïa, twijfelende, of zij wei kin-J d. W.
deren zou kriij^en, haalde AitUAiiAM over,2007 —
om HAGAU ook nog tol vrouw te nemen,
zoo iets was overeenkomstig met de denk- Abra-
wijze en zeden van dien tijd. Bij deze ham
kreeg hij dan ook inderdaad een' zoon, trouwt
iSMAëL. Thans werd, op Goddelijk bevel,»
door AiiKAUAiM de Besnijdenis ingevoerd, welke
naderhand in zijn geslacht altijd in gebruik ^^
gebleven is. \ , . bidtCoor
Kort hierna ontvmg abraua.m de herhaalde Sodom,
verzekering, dat hij bij saka een' zoon
zou krijgen, en dat zijne nakomelingen de
bewoners van Kanaan zouden worden. Bij
deze gelegenheid werd hem berigt, dal de
inwoners van Sodom en nog drie naburige
plaatsen, om hun goddeloos gedrag, zouden
gestraft worden. De menschlievende abra-
ham werd wei de voorbidder van die godde-
looze menschen; maar hun kwaad was te
^root, dan dal het langer ongestraft kon
)lijven. Loth, mei de zijnen, ontkwam ge-
ukkig het door den bliksem vernield wor-
dende Sodom (*).
IV. Eindelijk maakte sara, in haar negen- Abra-
ligsle jaar, arraham nog vader; de blijde
ouders noemden dezen zoon iZAäK, en waren
genoodzaakt, ter bevordering der huisselijke^^^.
rust, iSMAëL met zijne moeder uit hun zoon,
blijf heen te laten gaan. Deze werd nader-
hand de stamvader van een zeer groot volk.
Abimelech, de Koning der Filistijnen, zocht
ABRAHAM op, ten cindc een verbond met
hem te sluiten. Abrahams geluk was nu ten
hoogslen trap geklommen; maar de brave
C) Gen. XVÏ-XX.