Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 21
J. d. W.
- —«i^ - 1657—
2006.
gemeniide aanmerkingen
oner de geschiedeniH van kei tweede tijdcak.
1. Thans begon, als 't ware, eeneKcdenen,
nieuwe bewoning der aarde. Hoe wijs was^®®'"»®
het dus, dat god hel plan der niensclien,''®
om bij elkander te blijven, verijdelde! Hoe®*^^®"
natuurlijk en aangenaam was daarom ook
het onderscheid der talen; want dit deedy^^^jg^^
de menschen vaneen verspreiden, en ver-
bond tevens de zoodanige, die dezelfde
taal spraken, naauwer aan elkander! Elke
landaard had invloed op dit onderscheid,
waaruit vele genoegens voortvloeiden, die
niet plaats zouden gehad hebben, indien
er slechts eenerlei taal gesproken werd.
Zij vonden in de Landen, waar zij zich
nederzetteden, nieuwe gewassen, andere die-
ren en voorwerpen, en zagen dus zoowel
hun nut als genoegen hierdoor bevorderd.
2. De Regeringsvorm was toen nog zeer Rege-
eenvoudig. Naderhand werden de sterksten ""'"S»-
en de dappersten Vorsten en Bestuurders,^"'''"
gelijk uit het voorbeeld van nimrod blijkt.
De eerste steden of Koningrijken waren p^ji^g"®"
slechts verzamelplaatsen van eenige weinige
tenten of hutten, ofschoon nu ook reeds
het bouwen met tigchelsteenen in gebruik
kwam. — Zoo liet de Voorzienigheid alles
langzamerhand en trapswijze zich ontwikke-
len en beschaven.