Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
18 BIJBELSCHE
J, d. vruchtbare vlakten van Sinear, tusschen de
1657— rivieren Tigris en Euphraat^ bevielen hun
2006. 200 goed, dat zij wel wenschten, hier altijd
te mogen blijven. Ten einde dit oogmerk
te beter te bereiken, beraamden zij een
plan, om een zeer hoog gebouw te maken,
waarin zij bij elkander konden wonen, en
hetwelk levens een teeken mögt zijn, dat
men van verre zien kon, om te weten,
werwaarls zij gaan moesten, wanneer zij
met hunne kudden in het veld omzworven.
Men begon dit plan ten uitvoer te leggen;
maar het streed tegen het doel des Schep-
pers, dat medebragt, om de menschen langs
alle oorden der wereld te doen versprei-
den. — God bestuurde het, derhalve, zoo-
danig, dat zij elkander niet langer konden
verslaan, en dus door misverstand vaneen
moesten scheiden. Na deze gebeurtenis werd
de hoofdstad van hel door nimrod geslichte
Rijk, Babel genoemd, omdat men in deze
plaats dit gebouw of dien toren had opgerigt (*).
Begin VII. In hel begin van dit tijdvak was de
der afgo- kennis van den eenigen ood nog zuiver
denj. bewaard: maar door de vermenigvuldiging
en uitbreiding der menschen nit elkander,
begon zij hoe langer hoe meer af te
nemen. De overleveringen en gedenk-
stukken der schepping werden in de familie
van sem en jafetu meest bewaard, terwijl
den overigen volkslammen hieromtrent min-
der kunde overbleef. Velen vervielen daarom
ook tol afgoderij, zijnde eene Godsdienstige
vereeiing van de zon, maan en sterren^
ja zelfs van dieren, beelden en schilde-
f —
(•) Gen. XI.