Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
16 bijbelsche
J. d. W. hierom bij noach opkwam, was dankbaar-
1657— beid. Tol een bewijs daarvan offerde hij
2006. «eejj dier, om, volgens de wijze dier tij-
den, zijn' eerbied en zijne dankbaarheid
te betoonen. Bij deze gelegenheid ontvmg
noach eene Goddelijke belofte, dat er
nooit weder zulk een vloed over de aarde
komen zou, en dat men den regenboog
ais eene gedachtenis hiervan kan aanmerken.
Noach Hl. Terwijl de aarde geheel opgedroogd,
hervat Qp nieuws voor den landbouw geschikt
bouvr" begaven noach en zijne zonen zich
" ■ ijverig aan dat werk. Voor de eerste maal
werd nu ook de wijnstok aangekweekt, van
welks vrucht zij toen begonnen wijn te
persen. — Noach gebruikte van dezen
nieuwen drank, maar kende diens kracht
niet, hij werd er door bedwelmd; zonder
zich betamelijk gedekt te hebben, viel hij in
slaap. Zijn zoon cham bespotte deswege
zijn' vader, geheel en al den eerbied
vergetende, welken hij hem verschuldigd
was; terwijl sem en jafeth huns vaders
eer, op eene loffelijke wijze bevorderden.
Noach, ontwakende, was over den eer-
sten zeer verontwaardigd, en voorspelde,
dat het den nakomelingen van zulk een'
ontaarden zoon niet wel kon gaan; maar van
sem en jafeth betuigde hij, dat zij ge-
regend zouden worden; hetgene ook na-
derhand juist zoo gebeurde.
Uitbrei- IV. NoACH leefde na dien tijd verschei-
ding vandene jaren; zag vele van zijne kinderen
HOACHs gn kindskinderen, en beleefde dus nog het
na ome- jjggjj, yg^ jg nieuwe bevolking der nu we-
'ogen. herstelde aarde. Uit de zonen van i|
noach zijn toch de eerste bewoners vanil