Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESGUIEDEINiS.
11
in dien lijd te verbeieren; maar alles wasJ-d-W.
vruchteloos
IX- Noacïi, een braaf man, kreeg van Buiten-
god last, om eene soort van schip te maken
waarin veel geborgen kon worden. Toen^®^®^"
dit vaartuig gereed was, ging noach, met^ ®
zijne vrouw en zijne drie zonen en hunne
vrouwen, er in, na eerst van elke soort van
dieren, uit sommige zeven, uit andere twee
paar, met zich genomen te hebben, om te
ontkomen aan de algemeene verwoesting,
welke zoo, op den voet, te wachten was. —
Daarop ontstond eene ontzettende overslroo-
ming, veroorzaakt door een^ regen van
dertig etmalen, en eene aardbeving, die het
water der onderaardsche bronnen uitwierp,
zoodat alle toen bewoonde landschappen over-
stroomd, en alle levende schepselen, men-
schen en dieren, gedood werden, en de aarde
weder even ontbloot was van levende wezens,
als bij de Schepping.
Noach en de zijnen werden alleen uitge-
zonderd. — Deze overstrooming noemt men
den Zondvloed; van denzelven zijn nog op
onderscheidene plaatsen der aarde blijken
ontdekt geworden (f).
VRAGEN
betreffende het eerste tijdmk der Bijbelsche
Geschiedenis,
I. Wanneer is het heelal geschapen? —
Hoe en wanneer is deze aarde in orde ge-
(•) Gen. VI, VS. 1—12. Hebr. ÏI, vs. 5, 6.
(tJ Gen. VI, VS. 13. Gen. VII.