Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 9
trouwen van kaïn. Kaïn was hierover zeer J. d. W,
geraakt; de nijd brak weldra in woede uit, 1—1656.
en vervoerde hem, om zijn' eigen' broe-
der, den braven habel, te vermoorden. —
Met deze daad was echter de wroeging ver-
bonden. — Kaïn verviel nu in een' akeli-
gen toestand, waarin het leven hem bijkans
tot een' last moest zijn; maar god wilde
hem nog in het leven doen blijven, opdat
hij zijn' misstap mögt betreuren en aan de
voortplanting van het menschdom bevorder-
lijk zijn. Kaïn begaf zich ver van de ouder-
lijke woonplaats, en werd de stamvader van
een groot volk (*).
VI. In het huisgezin van adam en eva Seth
werd de rouw over het verlies van HABELe"
eenigzins verzacht door de geboorte van"®'"'™®"
een' nieuwen zoon seth. Deze was een
braaf man, gelijk ook zijne nakomelingen
deugdzaam waren, en daarom met een' bij-
zonderen naam hinderen van god genoemd
werden. — Onder deze was enoch een bij
uitstek deugdzaam mensch, die, op eene bij-
zondere wijze, door god uit dit leven weg-
genomen werd. Deszelfs zoon methüzalah
was de oudste mensch, levende negen hon-
derd negen en zestig jaar (f).
VII. De menschen vermeerderden allengs Verme-
zeer sterk. Daar adam negen honderd «'g""'«!'-
en dertig jaar leefde, kan hij vele kinderen^'^S
gehad hebben; doch hiervan vinden wij jg,"è'er-
den Bijbel geene melding; — terwijl deze,,tg
insgelijks zeer lang levende, wederom vele gehen,
nakomelingen voortbragten; waardoor de be-
(•) Gen. IV, VS. 3-24.
Gen. V.