Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 17
Schepper. Zij waren de eenigsle schepselen J-derW.
op aarde, die rede en vrijheid bezaten.^—1656.
Hunne ligchaiiien zullen schoon en beval-
lig van gedaante geweest zijn. Zij genoten
een volkomen geluk, en behoefden niet bang
te zijn voor dood of smart. Al wat eene
aangename gewaarwording aan ziel of lig-
chaam verschaffen kon, werd hun in mil-
den overvloed gegeven van dien goeden
god, die hun Schepper was en hun tevens
tot een' Vader verstrekte (*).
III. God gaf hun een uitdrukkelijk bevel, Geheele
gelijk alle Goddelijke wetten altijd zijn, het-verande-
welk een' onmiddellijken invloed op hun^^g ^a»
lot zou hebben. — Van alles in overvloed
verzored zijnde, verbood God hun, uitdruk- ^^^
• I 1 ~ 1 '' . • ste men-
kehjk, hei nuttigen van eene hun ^chen
wezene boomvrucht, met verzekering, dal
zij gewisselijk zouden moeten sterven, in-
dien zij dit bevel overtraden.
Eva liet zich verleiden en baalde ook
haren man adam over, om tegen het God-
delijk gebod te zondigen. Beiden werden
dus ongehoorzaam aan god; dan de treu-
rigste onheilen waren ook hier de gevolt?en
van. — Onaangename aandoeningen, welke
altijd met het bedrijven van kwaad vergezeld
gaan, namen thans in bun gemoed plaats.
Zij kregen eene hebbelijkheid "tot zondigen;
de heldere, opgeklaarde kennis van het ver-
stand werd beneveld, en hunne rust gestoord
door vele zorgen en verdriet. — Er viel
eene groote verandering in hun lot voor;
waardoor zij zich, in vergelijking van hun-
nen vorigen toestand, ongelukkig moesten
(•) Gen. I, VS. 27, 28.