Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
BIJBELSCHE
EERSTE TIJDVAK.
Van adam tot noach; of mn de
Schepping der wereld tot de over-
strooming door den Zondvloed,
Behelzende ruim zestien eeuwen.
eerste
men-
schen.
Jaren der wereld 1—1656. Vóór de ge-
boorte mn Christus 4000—2344.
Schep- 1, zeer vele eeuwen werd het gan-
ping der sehe heelal door god geschapen; hoe dit
^^^'J® toegegaan zij, kan niemand regt bevatten,
daar de Schepper zoo oneindig groot en
magfig is, en geene bijzonderheden ons
daarvan geopenbaard zijn.
Nu bijkans zes duizend jaren geleden,
werd de aarde, die wij bewonen, volgens
het berigt van mozes, in zes dagen, in
orde gebragt, en werden ook, ten laatste,
de eerste menschen geschapen, die, naar
hunne afkomst, adam en eva genoemd werden.
De goede god liet hen wonen in dat we-
relddeel, hetwelk Aziè genoemd wordt, en
wei in eene streek van het tegenwoordige
Perzië^ die, wegens hare vruchibaarheid en
bekoorlijkheden, het Paradijs heette (*).
Toestand H, Deze menschen kwamen uit de hand
der eer-van god als zeer voortreffelijke en uit-
»te men-muntende wezens voort. Door verstand en
sehen, onschuld geleken zij eenigzins naar hunnen
(•) Gen. I en II.