Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
4
BIJBELSCHE
Yqfde Het vijfde tijdvak, van saül tot ze-
tijdvat. dekia, behelst de geschiedenis der Konin-
gen , welke in eene reeks van vijf eeuwen
over het Israëlitische volk regeerden, totdat
dit volk, door zedeloosheid en ongodsdien-
stigheid, te gronde ging, en, door zijne
vijanden overwonnen, naar Babyion^ gevan-
gen, weggevoerd werd.
Zesde Het zesde tijdvak. Dit loopt van de
tijdvak. Babylonische gevangenis tot de geboorte van
jezus, makende zes eeuwen uit. Hierin
komt de gunstige omkeer van zaken
voor, die de Joden naar hun Land
terugbragt; verder behelst het een berigt
van hunne afwisselende lotgevallen, wel-
ke dan eens gunstig, dan eens ongunsti-
ger waren; nu beroofd van hunne vrijheid
en dan weder in het genot daarvan zijnde,
totdat zij, in het laatst, eenigzins a "han-
keli k van de Romeinen werden.
Zevende liet zevende tijdvak Opent een' ge-
tqdvak. heel nieuwen toestand der wereld, nadat
deze veertig eeuwen (vier duizend jaar)
gestaan had, door de geboorte van den
langverwachten Zaligmaker jezüs Christus.
In een tijdsbestek van drie en dertig jaar
viel diens gewigtige levensloop, welke op
aarde met zijne luisterrijke Hemelvaart be-
sloten werd, voor.
Achtste Het achtste tijdvak behelst het einde
tijdvak. Jep geschiedenis van het Joodsche volk,
loopende van de Hemelvaart van jezus
tot aan het zeventigste jaar na zijne ge-
boorte. Dit is een gewigtig tijdperk, dewijl
daarin het doel van god, met de afzonde-
ring van een bijzonder volk, ten einde
loopt, en tevens de nieuwe geestelijke