Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
^■fflhtif inr ■
*
Tegenover bl 128. TAFEL ter aanwijzing der opeenvolgende Koningen en Vorsten, welke in de Bijbelsche Geschiedenis voorkomen, en van den leeftijd der Pro^
Koningen over de xii stammen.
Sabx. .
David.
Salomo.
Koningen van Juda.
I.
1. Rehabeau.....
2. Abia........
.3. Asa........
4. Josaphat.
5. Jehoram.
6. Achasia. .
U.
7. Athalia. .
8. JOAS. . . .
9. Aüasia.......
10. Asakia of TJssla. .
11. jotham.
12. Achas. .
13. Hiskia. .
ni.
14. Manasse.
15. Ammon. .
16. JosiA. . .
17. JoACHAS.
18. JojAKIM. .
19. JojACHIIï.
20. Zedekia. .
Koningen van Israël.
1. Jeeoboam.
2. Nadab.
3. BAësA.
4. Ela.
5. SiMRI.
6. Omri.
7. Achab.
8. Achasia.
9. Joram. . .
lO. Jehu.
11. Jo achas.
12. JoAS......
13. Jeroboam II.
Tijdsorde der Profeten.
Samuel.
Nathan.
Abia.
Elias.
Elisa.
Jona.
Amos, Hosea.
Tusschenrijk.
14. Zacharias.
15. Sallüm. .
16. Menahem.
17. Pekaja. .
18. Peka. . .
19. Hosea, laatste Koning.
Israël in Babylon.
Jesaïa.
Micha, Joöl.
Nahdm.
Koningen Assyriern Baby-
lon, in de Geschiedenis der
Israëlieten voorkomende.
PüL regeerde in den tijd van
menahem.........
TiGLATH-piz-esae.....
Salmanasser , veroveraar van
het Rijk Israël.....
Sanherib , door hiskia afge
slageii voor Jeruzalem.
Esarhaddon.......
Saosducheus........
CniNiLADAN. Met dezen ein
digt het Assyri.ïche Rijk en
wordt het Babylonisch. .
Habakuk , zephanja, obadja,
Jeremia.
EzECHiét, en DAuiëi, leefden ten
tijde van de Chaldecuwsche Ko-
ningen, NEBnKADNEZAB tOt BEL-
ZAZAB.
HaOGAÏ , ZAOHARIA en MALEACHl ,
ten tijde der Perzisclïe Koningen,
OrSDS tot ARTAXEKXEB.
Nabopolasser.
Nebükadnezar, overwinnaar
van Juda. .
Evilmerodach
Neriglossor.
Laborosoarchard
Belsazar, en nu wordt het
Rijk eerst Medisch en daar
na Perzisch.
Koningen van Mediê, gelijktij-
dig met de Assyrisehe re-
gerende.
Arbaces.
Dejoces.
Phraortes.
Ktaxares I.
Astyages, ten tijde van JosiA.
Darius de Meder.
Perzië.
Ctrus , eerste Perzische Ko-
ning ontsloeg de Joden.
Kambtzes.
Smekdis.
Darius hystaspis; loua leef-
den esra en nehemia.
Xerxes.
Artaxerxes Langhand.
Xerxes II.
Sogdianus.
Darius nothus.
Artaxerxes mnemon.
Darius ochus.
Arses.
Darius codomanni s, over-
wonnen door alexander
den Grooten, en het Rijk
dus geëindigd.
Regeringsvorm der Israëli J
de Babylonische gevang
Onder de Perzen.
--Grieken.
--Egyptenaren.l
--- Syriërs waa
magt bij de HoogeprieJ
die van hunne Beheersf
afhankelijk waren.
Makkabeesche Vorste^
Matthatias.
Judas.
Jonathan.
Simon.
Joannes hyrkanus.
Aristobulus.
Alexander janneus.
Alexandra.
TT \ welke
Hyrkanus, ^^
Aristobulus II,
Onder de Romcine?
Hyrkanus.
Antipater.
Herodes de Groote, K
Archelaus, Koning.
Landvoogden.
Kgponius.
Ambiviüs.
Annius Rupus.
Valerius gratus.
Pontius Pilatus.
Marcellus.
Marullus.
Agrippa, Koning.
Fadus.
Alexander.
Kumanus.
Felix.
Festus.
Albinus.
Gessius florüs.