Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 127
in gods hand doorblinkt. Landvoogden, J.n. C.g.
Keizers en Koningen konden het niet uit- 33—70.
roeijen, tot een treffend bewijs, dat dit
werk uit god was.
3. In het Christendom is nu de ware
kennis van god, en van de redelijke,
zuivere, geestelijke dienst van god vervat.
Elk Christen kan zich dus verheugen, te
behooren tot die maatschappij, welke ter
verlichting, zedelijke beschaving en geluks-
bevordering van het menschdom alleen
geschikt is. Daar het Christendom echter
nog niet is, wat het zijn kon, en de
Goddelijke beloften op eene grootere uit-
breiding er van doen hopen, moet elk
belijder van het Christendom, naar zijne
krachten, tot den bloeier van medewerken,
en hierom god bidden.
4. Ofschoon het Joodsche volk nooit
weder worden zal, wat het geweest is,
zijn er echter gronden, die een beter lot
er voor doen verwachten. Men moet de
Joden, in den staat hunner omzwerving,
zonder verachting, met medelijden beschou-
wen, en om hunne overtuiging van de waar-
heid tot god bidden.
5. De bijbelsche geschiedenis moet door
elk, vooral ook door kinderen, met opmerk-
zaamheid gelezen worden, om zich van gods
bijzondere regering over alles te laten over-
tuigen, en, gelijk door de kwade voorbeelden
afgeschrikt, alzoo door de goede geleerd en
bestuurd te worden.