Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
126 b ij belsche
J.n.C.g.
as—70.
gemengde aanmerkingen
over de geschiedenis mn het achtste tijdvak.
1. In dit tijdvak liep het plan van god,
hetwelk wij door het gansche beloop der
Bijbelsche (leschiedenis opmerkten, teneinde.
!)e kennis van den eenigen god was be-
waard; zijne beloften waren vervuld, en
eene nieuwe geestelijke Godsdienst was be-
vestigd. Om deze redenen hield nu zijne
bijzondere bescherming van het Israëlitische
volk op; alle onderscheidene gunstblijken
werden weggenomen; ieder volk mogt nu op
gods liefde hopen.
2. De uitbreiding van het Christendom
verdient bewondering. Jezus had slechts
binnen de grenzen van Judea en Galilea
zijne leer bekend gemaakt; zij moest echter
verder gebragt worden; dit deden nu eenige
weinige ongeleerde lieden, die hiertoe op
eene buitengewone wijze bekwaam gemaakt
werden, en allerlei rampen geduldig, om
deze bekendmaking, verdroegen, ja met
hunnen dood alles bekrachtigden; welk een
sterk bewijs ligt hierin voor de waar-
heid van«het Christendom! De bekeering
van een' man als paulus bevestigt die
waarheid niet minder; terwijl door hem do
kennis van het Christendom onder de Hei-
denen verspreid werd, op eene wijze, waar-