Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
124 b ij belsche
J.n.C.g.nu eenige rust, en wie maakte daar gebruik
33'—70. van? — Wat deed petrus? — Waar is
de naam van Christenen eerst begonnen? —
Wat deed agrippa, toen hij Jeruzalem
kwam? — Leefde hij lang? — Wie werd
toen weder Bestuurder van het Land?
VI. Wie vergezelde paulus op zijne eer-
ste reis? — Welke plaatsen bezocht hij? —
Hoe werden de Apostelen ontvangen? —
Waarom moest paulus naar Jeruzalem,
en hoe liep dit af?
VIL Wie vergezelde paulus op zijne
tweede reis? — Werwaarts reisde hij? —
Ging hij ook naar Europa? — Hoe ging
het hem te Philippi? — Waar reisde hij ver-
der? — Welke ontmoeting had hij te Athe-
ne? — Hoe ging het hem te Corinthe? —
Waar ging hij toen heen?
VIII. Waarom ging paulus voor de
derde maal op reis? — Hoe lang bleef hij
nu te Efeze, en hoe liep het daar af? —
Waar ging hij toen heen? — Wat deed
hij te Troas? — Wat voorzeide agauus? —
Ging hij toch naar Jeruzalem?
IX. Wie volgde op den Landvoogd fa-
dus? — Hoe kreeg herodes agrippa II
invloed op de Joodsche zaken? — Wie
volgde als Landvoogd op alexander? —
Wie op felix? — Met wie was deze ge-
trouwd? — Hoe hadden de Joden het on-
der de Landvoogden?
X. Wanneer kwam paulus te Jeruza-
lem? — Wat deed paulus in den tem-
pel? — Hoe ging het hier met hem? —
vVie beveiligden paulus? — Waarheen werd
hij toen gezonden? — Hoe dacht felix over
paulus? — Ontsloeg hij den Apostel?