Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
b ij belsche
J,n. C.g.volging van Keizer kero heeft aan vele
33—70.Christenen, zekerlijk ook aan eenige Apos-
telen, het leven gekost. Petrus en jaco-
bus de kleine zijn den marteldood gestorven.
Joannes is oud geworden, en, zoover
men weet, niet gedood. Sommige zullen
ook omgekomen zijn door de gevolgen dier
treurige tijden, welke de Joodsche natie be-
leefde, ofschoon de meeste Christenen, door
de zorg der Voorzienigheid, merkelijk be-
waard en ontkomen zijn.
Onder- XV. Het Joodsche Land werd, in het
laatst van dit tijdvak, hevig geschokt door
Jood-^" binnenlandsche onlusten en oproer, waar-
»chen Joden vele verwoestingen aan-
Stoat. gerigt, en de woede der Romeinen tegen
len ontvlamd werd. Na verscheidene on-
dernemingen der Romeinen tegen de Joden,
van een' verschillenden uitslag, moest Ju-
dea, en eindelijk Jeruzalem, na eene al-
lertreurigste belegering, in welke de slad
reeds half vernield werd door inwendigen
twist en hongersnood, bukken onder de
magtige wapenen van het Romeinsche leger,
aangevoerd en bestuurd door den kundigen
titus, zoon van vespasianus. In dezen
oorlog kwam een getal van elfmaal hon-
derd duizend menschen om het leven, ter-
wijl zeven en negentig duizend overgeble-
vene gevangen zijn weggevoerd.
Dus nam, in het zeventigste jaar na
christus geboorte, het Joodsche volk en
deszelfs Staat een einde. Want de Joden
zijn sedert nooit weder hersteld, maar wo-
nen door de geheele wereld verstrooid, en
hebben nog slechts een' zweem van de oude
Godsdienst, maar geen spoor meer van hunne