Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiëdekis. 121
ijverig, ondernemend, standvastig karakter,J.n.C.g.
juist geschikt tot het moeijeiijke en veel ver- 33—70.
eischende werk, om onder Heidenen het
Evangelie bekend te maken; — een deftig,
overtuigend, welsprekend Redenaar; — een
verstandig, oordeel- en menschkundig Schrij-
ver, waarvan zijne twaalf nog overgeble-
vene Brieven een schoon bewijs opleveren (*).
XIII. De kunsten en wetenschappen wer- Toe-
den, in het begin van dit tijdvak, niet «tand der
geheel verwaarloosd. Het werd meer enj'"'"'®"
meer de gewoonte, om, bij zijne gewone'"
bezigheden, eene of andere kunst te beoefe-
nen en een bedrijf te hebben; de Aanzien-
lijken waren hiervan niet uitgesloten. Pau-
lus en aquila waren tapijtwerkers; simon,
alexander en anderen zijn hiervan ook
voorbeelden. De scheepvaart begon meer en
meer aan te winnen; de Joden dreven in
allerlei Landen hunnen handel. De beschaafd-
heid won door de verkeering met de Ro-
meinen aan; maar tevens vermeerderde het
bederf in zeden.
Het schrijven van boeken nam ook toe; de
Evangeliën, het geschiedverhaal der Apos-
telen en een getal van een en twintig
Brieven zijn alle uit dit tijdvak; do uit-
breiding van het Christendom maakte de-
ze hoe langer hoe noodzakelijker. Ein-
delijk werden die geschriften bijeenver-
zameld, welke tot ons overgekomen, en
onder den naam van het nieuwe verbond
bekend zijn.
XIV. Hoe het met al de Apostelen van Lot der
jezus gegaan is, weet men niet. De ver-overige
__Aposte-
(• FtAVIUS joseph0s.