Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
120 b ij belsche
J^n c^g. Nu werd paülüS, onder opzigt van
o3—70. een' Romeinschen Bevelhebber, jülius,
met een schip naar Rome gevoerd. Onder-
weg liep men op Kreta aan. Weinig tijds
hierna ontstond er een storm, en het schip
verging nabij het eiland Maltha, alwaar
de schipbreukelingen veilig aankwamen, en
drie maanden vertoefden, in welken tijd
paulüs aldaar verscheidene wonderen ver-
rigtte en vele vrienden kreeg. Met een
ander schip weder vertrokken zijnde, stapte
paulus in de nabijheid van Napels aan
land; vervolgens zette hij zijne reis te
voet naar Rome voort. Hier b eef hij twee
jaar, genietende vele vrijheden, zoodat
het hem zelfs vergund was, om de leer
van jezüs te prediken. Hierdoor gelukte
het hem, vele aanhangers te maken, en
de Gemeente uit te breiden, welke hier
reeds eenigen tijd geweest was. — Van hier
schreef de Apostel aan de andere Gemeenten
eenige Brieven (*).
Verde- XII. Uit dezen gevangen' toestand te
re \o\^t-Rome werd paülüs na twee jaar ont-
Tallen slagen; maar naderhand is hij weder gevat,
Tan PAU-gj, Qp iggf ^gjj (jgj, wreeden Keizer
nebo, onthoofd. — Zoo slierf die brave,
verdienstelijke man, welke onbedenkelijk veel
voor de uitbreiding van het Christendom
gedaan heeft, — een man, onderwezen in de
school van den schranderen Gamaliöl, zeer
kundig in vele zaken en talen, van een
(*) De Onderwiizer herinnere hier, dat het ver-
volg niet uit den Bijbel, maar uit andere berigten
opgezameld is, ten einde eene volledige geschiedenis
te hebben. Hand. XXV—XXVIII.