Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
3
schiedenis der eerste wereld, die op het
laatst van dit tijdvak door een^ water-
vloed, op weinig menschen na, weder ge-
heel ontvolkt werd.
Het twredk tijdvak loopt van het Tweede
eindigen van den Zondvloed lot aan de ge- tijdvak,
boorte van abraham, en beschrijft de twee-
de bevolking der wereld. Het behelst drie
en eene halve eeuw, in welke de aarde
meer en meer begon bewoond, en de
kunslen en wetenschappen begonnen be-
schaafd en uitgebreid te worden. In zeker
opzigt blijft dit nog algemeene geschiedenis,
omdat er, behalve de Bijbelsche berigten,
weinig van den toenmaligen toestand van
Volken en Landen bekend is.
Het deude tijdvak Strekt zich uit van Derde
abraham tot aan den uitlogt der Israëlie- tijdvak.
ten uit Kgypte Hier wordt de geschiede-
nis des Bijbels eene bijzondere geschiedenis
en scheidt zich van de algemeene af. In
hetzelve zien wij eerst de afzondering en
lotgevallen van een bijzonder geslacht, het-
gene den oorsprong gaf aan een volk, dat,
bij het eindigen van dit tijdvak (hetwelk
vijf eeuwen behelst), zeer aanzienlijk en tal-
rijk werd.
Het vierde tijdvak behelst de eerste Vierde
lotgevallen van het volk, dat uit een bij-tijdvak,
zonder geslacht afstamde, en nu den naam
van IsraMieien kreeg, en wel van zijne
afzondering of uitlogt uit Egypte^ onder de
besturing van mozes, totdat het, gedu-
rende vier eeuwen, verschillende rege-
ringsvormen gehad hebbende, een' Koning
kreeg. Dit tijdsgewricht strekt zich dus uit
van moze& tot saül.