Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 119
X. Paulus kwam te Jemzalem, toen J.n. C.g.
FELIX Landvoogd was. Terwijl hij nu,,
op aanraden van de overige Apostelen, in
den tempel ging, om eenige plegtigheden, Paüiüs,
in de Joodsche Godsdienst voorgesch re-ge van-
ven, te verrigten, begonnen eenige Joden gen
tegen hem een oproer, waarbij zich andere
voegden, hem van Godsdienstschennis tie-
schuldigende, omdat men nijdig en ver-
bitlerd op hem was, daar hij door hen be-
schouwd werd als een afvallige Jood. De
Romeinsche Bevelhebber, lysias, nam paulus
in zijne bescherming: en toen de Apostel
van den Joodschen Raad geene vrijspraak
kon erlangen, maar eenige Joden het op
zijn leven toelegden, werd hij bij nacht
naar Cesarea (de verblijfplaats van den
Landvoogd) gezonden, om zich voor
felix te verantwoorden. Deze werd door
de redenen van paulus zoo getroffen en
ontroerd, dat hij van diens onschuld over-
tuigd scheen; maar, om den Joden te be-
hagen, hem zoo lang gevangen hield, tot
zijne Landvoogdij geëindigd was, en de ge-
vangene aan zijn' opvolger moest overge-
leverd worden (*).
XI. Paulus werd vervolgens ook door Pau-
festus verhoord, en naderhand deed hiji'^s voor
voor dezen en agrippa, die juist met zjj festüs,
ne zuster berenice bij hem was, eene rede-^
voering, die allen trof, zoodat de Land-^^^'^' ,
voogd paulus wel ontslagen zou hebben,f)^^^ '
indien deze zich, in zijn eerste verhoor,
niet op den Keizer beroepen had.
(•) Hand. XXI—XXIY.