Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
118 b ij b e l s c II e
J.n.C.g. hier twee jaar geweest was, ontstond er
33—70.een hevig oproer tegen hem, hetgene nog
gelukkig gedempt werd. Van Efeze reisde
de Apostel naar Macedonië en Griekenland;
hier mede drie maanden doorgebragt heb-
bende. nam hij de terugreis aan naar Azië.
Te Troas wekte hij een' jongeling uit
den dood op, die in slaap van boven was
nedergevallen, terwijl paülus op een' zon-
dag, tot laat in den avond, voor eene
groote vergadering gesproken en geleerd had.
Hij reisde voort naar Jeruzalem, ofschoon
hem door agabus voorzegd was, dat hij
aldaar gevangen zou genomen worden (*).
Opvol- IX. Op den Romeinschen Landvoogd van
Ju(Jea, FADüs, was gevolgd ticeuius
vo"den ^lexander, in welken tijd iierodes, die
" ' over Calchis, een gewest grenzende aan
Judea, het bewind voerde, overleed. in
zijne plaats werd agrippa II aange-
steld, die hierdoor weder eenigen invloed
op de Joodsche zaken, ja zelfs de magt
verkreeg, om Hoogepriesters aan te stellen; —
de hoogere magt bleef echter bij de Land-
voogden. Op alexander volgde klma-
nus, op dezen felix, die met eene Jood-
sche vrouw, drüsilla, de dochter van
agrippa I, getrouwd was; op felix volgde,
na twee jaar, porcius festus. De Joden
hadden het niet zeer gemakkelijk onder
deze Landvoogden, en moesten veel van hen
lijden (t).
(•) Hand. XIX en XX.
(-[■) De Onderwijier late de opvolging der Land-
voogden in de Tijdtafel nazoeken.