Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 117
kwam hij eerst in Macedonië, werd in deJ.n.C.g.
stad Philippi gevangen gezet, maar wonder- 33—70.
dadiglijk gered, en door de Overheid onschul-
dig verklaard, ten gevolge waarvan hier eene
groote Gemeente aangewonnen werd. Vervol-
gens in Griekenland verder reizende, kwam
hij te Thessalonika, te liereën, en, zonder
reisgenooten vooruitreizende, in het wijdbe-
roemde Athene, waar de Grieksche Wijsbe-
geerte op den zetel zat. Hier werd Pau-
lus met nieuwsgierigheid en bewondering
gehoord, en hij hield aldaar eene overschoone
en roerende redevoering in den Areopagus,
zoodat de Heidensclie Overheid hem vrij-
liet, en velen, onder welke ook Aanzienlij-
ken, Christenen werden. Van hier kwam
hij te Corinlhe, eene plaats, niet min
aanzienlijk door beschaafdheid, geleerdheid
en koophandel, als bedorven door hoog-
gaande weelde. De Joden, te Corinlhe wo-
nende, wilden den Apostel wel verdacht
maken bij den Romeinschen Stedehouder,
maar te vergeefs; paulus mogt er gerust
een geheel jaar blijven, en begaf zich,
Efeie nu slechts even aandoende, naar
Jeruzalem, en keerde van hier spoedig naar
Antiochië terug (*).
VIIl. Nog in hetzelfde jaar begon pau- Derde
lus voor de derde maal eene reis naar en laatste
om de door hem gestichte Gemeenten te*"®'»
bezoeken en in orde te brengen. Het''*''''''®'
noordelijkste deel doorgereisd hebbende,
kwam hij te Efeze, en leerde daar nu langer
tijd, doende vele wonderen. Toen paulus
(•) Hand. XV—XVIII.