Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
116 B IJ BELSCHE
J.n.C.g. VI. Nu begon ook patjlus zijne reizen,
33—70. en breidde die verder uil dan de overige
Eerste Aposlelen, daar hij voornamelijk beslemd
reis van was, om de leer van jezus onder de Hei-
pAULüs. denen bekend te maken. Zijne eerste reize,
op welke hij vergezeld werd door barnabas,
bepaalde zich tot Klein-Azië, Hij vertrok
van Aniiochi'è (de hoofdstad van 8yrië)
naar het eiland Cyprus, van da^r naar de
landschappen Pamfilië. Pisidië^^ Ikonië^ Ly-
caonië^ en van hier weder terug naar
Syriè\ — De Aposlelen werden in deze
plaatsen op verschillende wijze ontvangen;
in de meeste mogt paulcs aanzienlijke Ge-
meenten stichten, ofschoon hij somtijds van
de aldaar wonende Joden onheusch behan-
deld en vervolgd werd. Op deze reis ver-
rigtte hij ook een en ander wonderwerk.
Paulus moest nu naar Jeruzalem,^ omdat
men het te Antiockië oneens was over de
besnijdenis; welk verschil door eene vergade-
ring van Apostelen werd beslist; en haar
besluit in een' brief aan paulus medegegeven
zijnde, keerde deze naar Antiockië terug (*).
Tweede ^ Daarop ondernam paulus eene tweede
reis van reis door Klein-Azië, vergezeld zijnde
PAuivs. van silas en lukas. Onderweg nam hij
te Lystren nog als medereiziger en Apos-
tel den jongen timotheus aan; hij be-
paalde zijne reis tot Syrië en Cilicië^ be-
zoekende de plaatsen, daar hij te voren
geweest was en Gemeenten gesticht had.
Door een"* Goddelijken wenk onderrigt,
zette hij zijne reis niet verder in Klein^Azië
voort, maar slak naar Europa over. Hier
(•) Hand XIII en ÏIY.