Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 B IJ BELSCHE
J.n.'C.g, hij velen lol de aanneming der leer van
33—70. JEZUS overreedde. In het kort, daarin door
petrus en joannes geholpen wordende,
hadden deze een aanmerkelijk geval met
zekeren simon. den Toovenaar genaamd,
terwijl philippus in de gelegenheid kwam,
om een^ Staatsdienaar uit een Heidensch
Land, Ethiopië^ tot de volgers van jezus
Yerar ^^^^ halen en Ie doopen (*).
derde^" IV. Te Jeruzalem zou de Gemeente nog
denkwij- "^^^er van de vervolging der Joden geleden
ze van hebben, zoo niet een aanmerkelijk voorva!
PAvtus. daarin groote verandering gemaakt had.
Saulus, een jongeling, behoorende tot
de partij der Pharizeën, gedroeg zich zeer
wreed tegen de volgers van jezus, en
was zelfs met eene volmagt van den Jood-
schen Raad tegen dezulken, die te Da-
rnafikus woonden, afgezonden; wanneer on-
derweg, door een zeer bijzonder indruk-
makend voorval, zulk eene verandering van
denkwijze bij hem plaats had, dat hij zijne
vervolging staakte, en niet alleen een aan-
hanger, maar ook een ijverig uitbreider
van jezus leer werd. Weshalve de overige
Apostelen, na eenige tegenbedenkingen, hem
ook als broeder en mede-Apostel erkenden.
Sedert dien tijd werd hij paüliis genaamd,
en voor de leerlingen van jezus daagde nu
weder eenigen tijd rust en voorspoed op (t).
Yeran- y^ Thans werd pontiüs pilatüs, wegens
dering inslecht gedrag, door den Keizer van
de i^ege-^ afgezet als Landvoogd, en herodes
nog, en - "
lotgeval- __
len der
Gemeen- C) Hand. IV—VUL
te. {+ Hand. IX.