Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
b ij belsche
j^n.G^gviingen, verdient bewondering; nooit kon
1—33. men zijne leer aan aardsche wijsheid en
kunst toeschrijven. Zijne vrijnnoedigheid en
voorzigligheid bij Pharizeën en Sadduceën,
ja zelfs bij de Overheid, verdienen mede be-
wondering en navolging.
3. Het lijden van jezüs onder een'
Romeinschen Landvoogd was een uitnemend
middel, om de waarheid der gebeurtenis te
bevestigen, en zijne komst ruchtbaar te
maken onder vreemde volken, en ons dus
opmerkzaam te doen worden op het ware
oogmerk van zijn lijden en zijnen dood,
daar zijne onschuld zoo duidelijk bleek. —
i Ofschoon de geringeren jezus wel meest
aankleefden, waren er toch ook Aanzienlij-
ken, die voor Hem durfden uitkomen; zoo
als jozef en nicodemüs.
4. De wijze van verkeering van jezus,
na< zijnen dood en opstanding, was een sterk
bewijs van de duurzaamheid zijner verdien-
sten voor de wereld — van de geestelijkheid
zijns Rijks, en van de standvastigheid zijner
leer; en Doop en Avondmaal nopen ons tot
geloof, eerbied en vertrouwen op zijne ver-
diensten^ — Het ongeloof der Joden kwam
iiit< z«er onzuivere bronnen, wanbegrip' en
zedeloosheid, voort; hoe zeer behoort eik
zidi hiervoor te wachten en zicb alleen asn
jit' JEZUS te houden!
jia
-Ij
lij.;. .
.■1 . '-.