Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
Geschiedenis, 109
J.I1.0.g.
____________1—33.
gemekgoe aanmerkingen
over de geschiedenis mn het zevende tijdvalc.
1. Hetgene in dit tijdvak gebeurde, liep Bewijien
juist af naar betgene de Profeten, reeds van gods
verscheidene eeuwen te voren, aangekondigd
hadden. Dit is dus een bewijs, hoe alles,"""JS'®"®
wat jezüs overkwam, door god bestuurd
werd. Wij zien er uit, hoe god altijd lang-^^^ jit
zamerhand met wijsheid en liefde zijne oog-tijdvak,
merken uitvoert.
De tijd was thans de allergeschiktste, om
het Kijk der waarheid te vestigen en uit te
breiden, daar de Joden niet meer een bij-
zonder en vrij volk waren. — De uitwendige
onaanzienlijke omstandigheden pasten best
aan een' Zaligmaker van allerlei soort van
menschen; maar tevens waren er bewijzen
van zijne hoogere afkomst. — Dat Hij gedu-
rende dertig jaar zich voor zijn werk geoe-
fend, en tot het lijden bereid had, kwam
Hem naderhand zeer te pas.
2. De leer van jezus bezit in- en uit- Waar-
wendige kenmerken van waarheid. Veelheid van
klems wordt er aan bijgezet, dat HijJ^z"«
die leer door zijn voorbeeld bevestigde.'®®'» ®®
Door zijne wonderdaden bekrachtigde HijT""'''®.^
zijn gezag, en werd als een menschenvriend^^
bekend. Zijne liefde voor kinderen leverde tarakter.
een bewijs van zijn beminnelijk karakter
op. De keuze, die Hij deed omtrent leer-