Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 BU«ELSCHB
J.A.C.g. VIII. Wat deed jezus in zijn Vaderland? —
1—83. Hoe behandelde men Hem te Nazareth? —
Waar ging Hij toen v/onen?
IX. Wat ieerde jezus? — Wat ver-
rigtte Hij, toen Hij van den berg kwam? —
Wat verriglte jezus, eenige dagen daarna,
te Kapernaum? — Waar ging Hij toen
heen?
X. Wal deed Hij bij zijne terugkomst
in Kapernaum'^ — Bij wien ging Hij daar
ter maaltijd, en hoe namen de Joden dit
op? — Welke wonderdaden verrigtte Hij in
zijne woonplaats meer? — Hoe dachten de
Pharizeën over Hem ? — Wie waren Apos-
telen? — Wat deed jezus te Naïn? —
Welk antwoord gaf Hij aan de leerlingen
van joannes? — Hoe ging het met joannbs
den dooper?
XI. Wat deed jezus, toen Hij ten tweeden
male te Jeruzalem kwam? — Hoe leerde
Hij? — Waarom verwijderde zich jEzun, en
werwaarls week Hij heen? — Welk wonder
verrigtte Hij, en welken indruk maakte
dit? — Waar reisde Hij vervolgens heen? —
Welke ontmoeting had Hij bij het grondge-
bied van Tyrus?
Xn. Wat deed Hij bij zijne terugkomst
in Galilea? — Waarom ging Hij nu naar
Jeruzalem? — Hoe handelde de Joodsche
Baad omtrent jezus? — Hoe sprak Hij te
Jeruzalem, en hoe lang bleef Hij daar?
XIII. Wat verrigtte jezus, toen Hij
voor bet laatst in Galilea was? — Aan
wien gaf Hij Jast, om zijne leer te ver-
breiden? — Wat z«ide jezus, en w«lke
ontmoeting had Hij op zijne reis naar Je-
ruzalem ?