Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS, 105
hn geboren? — Wie waren de ouders vanJ.n.C.^j.
joannes? — Waaruit verwachtte men iets A—33.
groots van hem?
II. Wat werd, omtrent dienzelfden
tijd, aan maria berigt? — Waar woonde
maria, werwaarts moest zij reizen, en
waarom? — Wat gebeurde, toen maria te
Beihlefiem was? — Waar bleef zij met haar
kind? — Wat deed iets groots van dit
kind verwachten, en hoe werd het ge-
noemd?
III. Waardoor was de geboorte van jezüs
meer ruchtbaar geworden? — Om welke
reden, en waarheen vlugtten maria en jozef
met het kind? — Wanneer kwamen zij te-
rug, en welke was hunne woonplaats? —
Wat weet men van de kindsche jaren van
jezus?
IV. Wanneer stierf herodes? — Hoe
werd het Joodsche Land toen geregeerd? —
Durfde men wel iets doen zonder den Land-
voogd, en welk verlangen werd den Joden
hierdoor ingeboezemd?
V. Wanneer begon jezus te lee-
ren ? — Wat leerde Hij ? — Hoe was
zijne levenswijze? — Kreeg Hij ook aan-
hangers?
VL Wanneer begon jezüs te leeren, en
waar verscheen Hij eerst openlijk? — Waar
kreeg jezus de eerste navolgers? — Waar
reisde Hij henen?
VIL VVanneer begaf jezus zich het eerst
naar Jeruzalem,, en wat deed Hij daar? —
Welk eene getuigenis gaf joannes van
jezus? — Wat kwam joannes over? —
Waar ging jezus heen? — Weike ontmoeting
had Hij in Siamaria^