Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
0BSGHIEUËNI8.
ao3
Olijfberg. Hier gaf Hij hun zijne laatste J.n.C.g.
lessen, en zijn laalsten zegen, terwijl Hij op
eene bijzondere wijze van hen opgenomen,
door eene wolk onderschept, en naar den
Hemel weggevoerd werd, gelijk de Engelen
aan de Apostelen berigtten.
Deze leerlingen keerden, vol ernstig na- ^
denken, naar Jeruzalem terug, en ver-
toefden, op bevel van hunnen Meester,
aldaar zoo lang, totdat zij, op eene pleg-
iige wijze, tol hun ambt ingewijd wer-
den (*).
XXHI. In dit tijdperk was de Godsdienst Toe-
onder de Joden nog meer en meer verbas-standvan
lerd, en gevolgelijk nam het bederf in zeden God*-
ook hand over hand toe. Vooral waren de^^®****'
gevoelens onderling zeer verdeeld, waarvan
twee partijen bijzonder, berucht geworden zijn.
De Pharizeën, welke zeer stipt waren in
eene uiterlijke waarneming van Godsdienst-
pligten, maar tegelijk zich afkeerig hielden
van de ware deugd: deze mag men als
regte huichelaars beschouwen. De Sadduceën
dachten zeer los over eenige belangrijke
waarheden van de Godsdienst; als vrijden-
kers waren zij ook geenszins naauwgezet in
hun gedrag. Joaisnks de dooper verzette
zich het eerst tegen deze dwalingen; daarna
ijverde jezus gedurig legen deze soort van
menschen; hierdoor begon de Godsdienst
(•) Deze geschiedenis van jezus is zoo kort af-
gehandeld , omdat er een afzonderlijk Schooibotk
over 7A]n leven, ook door de Maatschappij,
reeds uitgegeven is, het{;ene als een tweede cursus
van dit liort Befttip kan gebruikt worden. —
Matlh. XXYIII. Hand. I