Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
b ij belsche
J.n.C.g. XXI. Volgens de Joodsche wet, moeslen
1—de lijken vóór zonsondergang weggenomen
Jezüs worden. Twee aanzienlijke mannen, jozef,
wordt gg[j Raadsheer, en kicodemus, een Leeraar,
begraven.ygpjjochlen vrijheid, om het lijk van jezüs
af Ie nemen. Nadat pilatus genoegzame
zekerheid van diens dood bekomen had,
stond hij dit toe. De twee vrienden van den
gestorvene deden niet alleen de laatste, maar
zelfs eene koslbare en aanzienlijke eer aan
het lijk. Zij legden het in jozefs familie-
graf (gemaakt in eene rots, naar de gewoonte
dier lijden); zij sloten dit graf, terwijl eenige
vriendinnen van jezus hel aanschouwden, en
op verzoek van den Joodschen Raad, werd
eene wacht van Romeinsche soldaten daarbij
geplaatst (*).
Opstan- XXII. Op den eersten dag der week (des
ding en Zondags morgens) stond de begravene jezus
hemel- weder op. De omstandigheden dezer luis-
•vaart van tepvolle gebeurtenis deden de soldaten in
nzDs. angsi wegvlieden. Jezus vertoonde zich den-
zelfden dag nog aan maria, aan de andere
vriendinnen, ja aan al zijne leerlingen. De
volgende dagen bezocht Hij, van tijd tot
lijd, zijne vrienden, en gaf hun de noodige
inlichting omtrent zijne leer en hunne bezig-
heden in het vervolg; ook stelde Hij den
doop in. In den tempel en in het openbaar
verscheen Hij nu niet meer; omtrent het
gansche volü had Hij, vóór zijnen dood,
zijn werk afgedaan.
Na op deze wijze veertig dagen doorge-
bragt te hebben, wandelde bij met zijne
twaalf leerlingen, buiten Jeruzalem, naar den
(•) Mattb. XXYII, VS. 57-66.