Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 99
heid, en haalde zich de volkomene bitterheid J. n. C.g;
van den Raad op den hals, welke, zoodra33.
men gelegenheid vond, om Hem te vallen,
dit ten uitvoer bragt. Judas, uit vrekheid
en wraak wegens eene bestraffing van jezüs,
bood zich voor zeventig gulden aan, om
Hem in hunne magt te leveren (*).
XVI. Bij nacht was jezus le Bethanië, Jezm
en des daags, tot aan het Paaschfeest, in f«'
den tempel, zijnde vier dagen te voren op^
eene zeer plegtige wijze, onder veel gejuich,
door eene groole menigte volks, in Jeruia-
lem ingehaald, en besloot nu zijne leeringen
met de treffendste waarheden. Volgens de
Joodsche gewoonte, liet Hij, op den Paasch-
dag-avond (vallende op Donderdag in), bij
een' zijner vrienden in de slad het Paasch-
lam bestellen. En als Hij dit met zijne bij-
zondere twaalf leerlingen gebruikt had, stelde
Hij eene plegtige gedachtenis in, die onder
den naam van Heilig Avondmaal bekend is;
waarna Hij zich, onder de gewigligsie ge-
sprekken, nog laat in den avond, buiten
Jeruzalem naar Bethanië begaf (f)-
XVII. ündertusschen was de Joodsche Jizn
Raad den geheelen nacht vergaderd, wach-in Geth-
tende op de komst van judas, die z\c\\,semani
niettegenstaande de hartroerendste vermanin-«"«®*"»-
gen, terstond na den Paaschmaaltijd, van
jezus en diens gezelschap had afgezonderd.
Terwijl dit gebeurde, had jezus, in een' bui-
tenhof, Gethsemané, een' zwaren angst in
zijn gemoed, welke alle beschrijving te boven
(•) Matth. XXVI. Mark. XL
(f) Matth. XXI-XXVI. Mark. XI-XIT.
Lak. XX-XXII.