Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 B U b e l s C H e
J^D.C.g. bet Land te verspreiden. Onderweg gaf Hij
1—33. de nuttigste onderrigtingen, en reisde met
weinig spoed van plaals tot plaats voort,
gedurende welken tijd Hij vele opmerkelijke
dingen zeide en groote daden uitvoerde.
Onder andere betoonde Hij zijne liefde jegens
de kindertjes, genas allerlei ziekten, had
eene aanmerkelijke ontmoeting, te Jei'icho,
met zACHEüS, en zoo naderde Hij langza-
merhand Jeruzalem (*).
Opwek- XIV. Toen Hij nog op een' verren af-
king van stand was, ontving Hij eene boodschap van
lAZARus Uel/iunië, daar zijne beste vrienden woonden,
engevol-j,ij yyelke Hij meermalen zijn verblijf geno-
gen hier-j^gi^ had , dat LAZARUS doodelijk ziek was.
Hij verhaastte in het eerst zijne reis niet;
maar na twee dagen zeide Hij tot zijne leer-
lingen, dat lazarus reeds gestorven was.
Hij spoedde toen voort, en men vernam, bij
zijne aankomst, dat ook waarlijk deze zijn
vriend reeds vier dagen in het graf lag.
Jezus herstelde nogtans dezen doode in het
leven, waarbij vele Joden uit Jeruzalem
tegenwoordig waren. Het geval hierdoor
ruchtbaar geworden: zijnde, nam de Raad
een ernstig besluit, om jezus te vatten, het-
welk Hij vooreerst nog verijdelde door zijn
vertrek, naar, de slad Efraïm (f).
Terraad X.V. Eenige dagen vóór het Paaschfeest
▼«n 'ff-ging Hij echter naar Jeruzalem, en leerde
ar nog eens met kracht en nadruk; ver-
zette zich tegen de dwalingen der Saddu-
oeën en Pharizeën; zeide regtuit de waar-
(•) Mark. vill^li. Luk. IX-XXL
(f) Joh. XL