Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 97
lag, en herstelde hier eene ellendig bezochte J.n.C.g.
en bezetene dochter van eene Heidensche'—33.
vrouw, welke een groot vertrouwen op Hern
betoonde (*).
XII. Uit het lyrische teruggekeerd zijnde, Jezus
zich in üalüfa eenigen tijd opgehouden ia
daar een' doofstomme hersteld, en ander-
maal vier duizend menschen met weinige
spijs verzadigd hebbende, ging Hij naar
Judea, om te Jeruzalem het Loofhuttenfeest
te vieren. De Groote Raad had n» reeds
geregtsdienaars gezonden, om jezus te vat-
ten, welke echler dien last onuitgevoerd lie-
ten, dewijl zij door zijne wijsheid verbaasd
geworden waren. Des nachts begaf Hij zich
evenwel, veiligheidshalve, buiten de stad.
Hier, te Jeruzalem, sprak Hij met zooveel
vrijmoedigheid, en wist Hij de lagen van
den Kaad eenigen tijd zoodanig te verijdelen,
dat Hij er nog dagelijks in den tempel kwam,
om te onderwijzen en ellendigen te helpen,
en er een' geheelen winter bleef, totdat het
seweld zijner vijanden al te sterk werd, en
Hij dus, over de Jordaan, naar het noorden
moest wijken, alwaar Hij eenige gewigtige
dingen verrigtte (f).
XIIL Nu bezocht jezus voor de laatste Jizvs
maal Galilea, deed hier wederom wonderen,het
maakte zijne leerlingen bekend met hetgene'"'*' ^
Hem boven het hoofd hing, en reisde ten
derden male naar Jeruzalem. Behalve fijnen
bijzonderen leerlingen, gaf Hij nog zeventig
anderen last, om, bij paren, zijne leer door
(') Joh. V. Matth. XH—XV.
(t) Matth. XV. Joh. VII.