Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 B IJ B E L S C II E
J.n.C.g. zending uit zijne daden kon beoordeelen.
1 — 33. Kort hierna werd deze brave man op eene
wreede wijze onthoofd; zijnde dit een gevolg
van de wraak, welke iierodias, de gemalin
van herodes, over zijne vrijmoedige, maar
tevens regtmatige bestralfing nam (*).
Jezus XI. Ten tweeden male reisde jezüs naar
te Jeru-Jeruzalem., wanneer Hij zich tegen de Pha-
zaJem^ rizeën, die nu meer en meer toonden zij-
indeval-ji^ vijanden te zijn, moest verdedigen, De-
Iscih'^^ verdediging bragt vele van zijne volgers
nab'^ de'" verrukking over zijne wijsheid, welke daar-
crenzen G^^boven nog meer doorblonk in de wijze
van voordragt; vlechtende Hij hierin vele
rus, zinnebeelden en verzierde gebeurtenissen, die
men gelijkenissen noemde, waarin Hij zeer
ver boven alle andere Joodsche Leeraars
uitblonk.
De roem, dien Hij verwierf, noodzaak-
te Hem, andermaal de nasporing van
iierodes te ontwijken in de vallei van
Belhsaïda^ liggende aan de overzijde van
de Jordaan.^ ten noordoosten van het meer.
Zijne volgers vonden Hem ook hier, en
kreeg Hij gelegenheid, om zeven duizend
menschen met weinig spijs te verzadigen,
welke, hierdoor getroffen, Hem als Ko-
ning wilden uitroepen, maar hetgene jezus
ontweek, daar zulk eene wereldsche eer
niet met het oogmerk zijner komst strookte.
Na aan zijne twaalf bijzondere leerlingen een
nieuw bewijs van zijne magt en liefde gegeven
te hebben, reisde Hij, verder noordwest-
waarts op, naar de streek, waarin Tyms
(•) 3Iatth. IX-XIV. Mark. I—Y. Luk.
Y—YIII.