Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 95
vangst hadden; stilde een' hevigen storm;J-n.C.g.
voer naar de overzijde, en herstelde daar, 1—33.
op eene bijzondere wijze, menschen, die be-
zeten waren, zoodat zij hunne rust en hun
verstand wederkregen (*).
X. In Kapernaum teruggekeerd, herstelde Jmos
Hij, in een groot gezelschap, iemand, die geneest
zich door eigene schuld zeer ziek bevond,iemand,
en gaf er hem eene nadrukkelijke les bij. krijgt
Naderhand ging Hij bij een' Ontvanger "^"»e-
der tollen, mattheüs geheeten, den maaltijd®®
houden; nam hem tot zijn' leerling
en verdedigde zich, op eene treffende
hierover tegen de Joden, die zeer afkeerigren.
van de tollenaars waren, omdat deze men-
schen, wegens hunne verdachte knevelarij,
in een' kwaden reuk stonden.
In deze zijne woonplaats maakte hij een
dochtertje van zekeren JAïRtis, hetwelk
gestorven was, weder levend, terwijl de
vader Hem gehaald had, om haar te genezen.
Twee blinden en een stomme kregen door
Hem het gebruik hunner zintuigen weder.
Niettegenstaande zulke groote daden, laster-
den en verachtten de Pharizeën jezus op eene
ongeloofelijke wijze.
Hij maakte echter nog groote voort-
gangen^ Het getal zijner leerlingen nam
zeer toe; uit deze koos Hij er twaalf,
die Apostelen genoemd werden. Op zijne
reizen verrigtte Hij vele geruchtmakende
daden; wekte te Naïn een' jongeling uit
den dood op, en liet daarom ook aan
JOANNES zeggen: dat men Hem en zijne
(•) Matth. y-YIlI. Luk. TII en TUI.
Mark. y.