Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 B ij BELSCHE
J.n.C.g. alwaar Hij in den tempel hel schandelijk
1—33, misbruik van koopen en verknopen zeer
vrijmoedig berispte. Toen legde joannes de
dooper eene zeer loffelijke getuigenis van
jezus af. Maar die brave man geraakte, om
zijne vrijmoedigheid en ernst in hel bestraf-
fen van nERODES antipas, onschuldig in de
gevangenis, weshalve jezus, uit voorziglig-
heid, naar Galilea terugkeerde. Door Sama-
7'za gaande, had Hij aldaar een aanmerkelijk
gesprek met eene vrouw van dat Land, haar
den aard van de Godsdienst en van zijne
komst beduidende
Jezus ViU. In zijn Vaderland, Galilea^ deed
verlaat Hij veel goeds, genas aldaar de dochter van
Nata- een^ Opziener der synagoge, en kreeg dus
een groot aanzien. Maar in de stad, waarin
Hij opgevoed was, Nazareth^ noodzaakte
men Hem het eerst, om een ander verblijf
op te zoeken, en dit vond Hij te Kapernaum^
hetwelk aan een binnenwater of meer zeer
gelegen was (f).
J*züs IX. Velen hoorden jezus gaarne, en
leert op^Jaai-Qno vvas Hij altoos bereid, de menschen
een I>erg{g onderwijzen, waartoe Hij allerlei plaatsen
«ïiöp ® uitkoos. Op een naburigen berg gaf Hij
^^ggg^'^eens een zeer uitnemend onderrigt, en genas,
razen- ^^ stad terugkomende, verscheidene ziekten,
den. waardoor er een groote roem van Hem uitging.
Jezus bevond zich, eenige dagen hierna,
buiten Kapernaum aan hel meer; ging in
een schip, en hierop slaande, leerde
Hij het op strand zijnde volk; maakte,
dat zijne leerlingen eene ongehoorde visch-
(•) Joh. III en IV. Matlh. lY. Mark. 1.
(f) Job. lY. Luk. lY.