Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
93
woordde, erkenden zij Hem niet als Ver-J. n.C.g.
losser 1—
V. Joannes, de zoon van den Priester Joannes
zaciiaiuas, begon, toen hij dertig jaren*eert en
bereikt had, op eene thans ongewone wijze
le leeren. Hij onderriglle zijne landge-
nooten, dal nu de lang verwachte Messias
geboren was, dewelke eerlang zelf zou on-
derwijzen, en veel hooger was dan hij.
Joannes was nederig en ingetogen van
gedrag, eenvoudig gekleed, en at hetgene
de geringste lieden lol spijs gebruikten;
door zi ne zedigheid en nadruk van zeggen,
kreeg lij vele leerlingen, welke hij in
eene rivier, de Jordaan geheeten, doopte,
en dus bij voorraad jezus in de hand
werkle (f).
VI. Jezus, zelf dertig jaar oud zijnde, Jezus
liet zich ook van Joannes in de Jordaan^^&^^ te
doopen. Van hier, waar Hij als een bui-'®®^®^*
lengewoon Persoon bekend geworden was,
vertrok Hij weder naar Galilea., waar Hij
de eerste bijzondere leerlingen aannam. Met
deze, bij welke zich gedurig nieuwe voeg-
den, reisde Hij, volgens de gewoonte van
de Leeraars dier tijden, van de eene plaats
naar de andere. In dit gezelschap le Kana
op eene bruiloft zijnde, gaf hij een bewijs
van zijn Goddelijk vermogen, door water in
wijn te veranderen (§).
VIL Volgens de gewoonte der Godsdien- Jezus
slige Joden, begaf zich jezü'S naar Judea
om het Paaschfeest le Jeruzalem te vieren, temg.
(•) Luk. III , vs. 1.
(i) Maith. III. Mark. 1. Luk. III. Joh. L
(§) Matth. III. Luk. III cn IV. Joh, IL