Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 B IJ BELSCHE
J. n.C.g.op Goddelijk bevel, jezüs genoemd werd,
1—33. meer ruchtbaar geworden was, moesten
zijne ouders met dit kind, eenigen tijd, naar
Egypte vlugten, omdat iiehodes, uit argwaan,
het zocht te dooden. Na des Konings
dood keerden zij naar hun Vaderland terug,
en woonden stil te Nuzareth.
Aangaande de kindsche dagen van jezüs
is niets bekend, dan dat Hij in zijn twaalfde
jaar reeds buitengewone blijken van een
groot versland gaf. Voorts oefende Hij zich
vlijtig in zulke dingen, welke Hij eerlang
aan de menschen zou onderwijzen. Hij had
zijne ouders lief, was hun gehoorzaam, en
hielp den man zijner moeder, jozef, w^eleens
in het timmerwerk
Dood en IV, Kort na de geboorte van jrzüs stierf
opvol- iiekodes, waarop de Keizer van Rome diens
gors vanRiji^ verdeelde, en aan deszelfs zonen
HERODES. jg^ besturing overgaf. Het eigenlijke Judea
kreeg abchela''us tol zijn deel, die liet weldra
zoo slecht maakte, dal de Keizer hem af-
zette , en hel Land door Landvoogden liet
besturen, onder welke pomiüS pilatcs meest
bekend geworden is. Tusschenbeide vergunde
de Keizer aan de Joden, om iirrooes
agrippa tot Koning te hebben; maar deze
durfde inderdaad niets uitvoeren zonder ver-
lof van den Landvoogd.
Deze omstandigheden waren de oorzaken,
dal de Joden verlangden naar een' Bevrij-
der , die hen uil zulk een' afhankelijken
toestand verlossen mogt. Den zoodanigen
verwachtten zij in den Messias, en omdat
JEZUS niet aan deze verwachting beant-
(•) Matih. II Luk. 11.