Boekgegevens
Titel: Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Auteur: Verwey, Bernardus
Uitgave: Amsterdam, Deventer en Leiden: Frederik Muller, A.H. de Lange en A.W. Sijthoff, 1857
Maatschappij: Tot nut van 't algemeen
7e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9208
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202277
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: godsdienstige opvoeding
Trefwoord: Bijbelse geschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort begrip der bijbelsche geschiedenis: een schoolboek voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 91
II. Omtrent denzelfden lijd werd aanJ.n.C.g.
maiiia, eene zeer godsdienstige en deugd-1—33.
zame maagd, de bruid van een' timmer- Geboor-
man, jozef, te Nazaretk wonende, doopt® van
een' Engel kennis gegeven, dat zij, door
gods buitengewoon beslel, in het kort een
kind zou krijgen, hetwelk de Messias wezen
zou. Elk godsdienstig Jood wist, dat er
een Messias beloofd was, ofschoon vele
van zulk een' Persoon zeer verkeerde denk-
beelden hadden: maria werd echter onder-
rigt, dat zij er den Zaligmaker door ver-
staan moest. Terwijl maria zich nu in
een' gezegenden toestand bevond, werd
zij verpligt, naar Bethlehem, een klein
stadje in Judea {Nazareth lag in Galilea),
te reizen, overmits de toenmalige Romein-
sche Koning of Keizer, zoo als hij genoemd
werd, wilde weten, hoeveel menschen in
het Joodsche Land woonden. Daar deze
opsciirijving op de Joodsche wijze ten uit-
voer gebragl werd, en elk dus naar zijne
eigene hoofdplaats moest reizen, ging maria
naar Bethlehem, de hoofdplaats van davids
geslacht, waaruit zij afstamde. Maria, hier
eenigzins langer moetende vertoeven, beviel
van haar kind, hetwelk zij, wegens ar-
moede, in het geringste vertrek van eene
openbare herberg in eene krib nederlegde.
i\ et dit al waren er zeer treffende voor-
vallen en wondervolle dingen bij deze ge-
boorte gebeurd, die veel buitengewoons van
dat kind deden verwachten (").
III. Nadat, door eenige Perzische Ge- Vlagt
leerden, de geboorte van dit kind, hetwelk,«nkinds-
...............beid Tan
(•} Luk. II. Matlb. I.