Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
5. Het eek hoorn tje,
Wie heeft ooit een eek hoorn tje ge-
zien ? Dat is eerst een recht lief, zin-
de lijk dier tje. Zij ne kleur is rood ach-
tig bruin. Zijn staart is lan ger dan
zijn hee Ie li ohaam. De eek hoorn tjes
zijn bij zon der vlug in 't klim men.
Zij hup pe len en sprin gen van tak
tot tak , van boom tot boom De eek-
hoorn tjes wor den jong ge van gen en
dan in een kooi tje ge slo ten Dat is
wel jammer van zoo'n lief diertje;
maar het is dik wijls zijn ei gen schuld.
Zij zijn wat al te nieuwsgierig.
Het eek hoorn tje doet wel ee ni ge
scha de in het bosch, maar niet veel.
Zij e ten veel knop pen van de boo-
men ; maar dat is niets. Er staan
boo men ge noeg in de bos schen. Ook
zit ten er o ver vloed van knop pen aan.
Daar om be tee kent de scha de , die het
eek hoorn tje doet , niet veel.