Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
6
4. Het kind.
Als een kind no^j heel klein is , kan
het niet staan of loo pen. Het kan
/ich zelf nog niet helpen. De goede
God be mint het toch. Hij heeft het
kind een va der en ee ne moe der ge ge-
ven. Va der en moe der zijn de ou-
ders van het kind. Zij ge ven het al-
les , wat het noo dig heeft ; e ten, drin-
ken , klee ren en een wiegje om te
slapen. De moeder draagt het kind op
den arm. Zij leert het staan, loo pen ,
pra ten en bid den. Als het kind wat
groo ter ge wor den is, gaat het naar
de school. Daar leert het lezen, schrij-
ven, rekenen en nog veel meer. Ook
hoort het dan dikwijls van Jezus ver-
tellen, die voor hem een klein kindje
ge wor den is. Dit al les heeft het kind
aan zij ne ou ders te dan ken. Een
dank baar kind is al tijd ge hoor zaam
aan va der en moe der.