Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
2. De wolf.
De wolf is een beest, dat zeer woest
en wreed van aard is. Hij {re lijkt
veel op een hond , maar kan niet zoo
snel loo pen. Zijn haar is meest al
vaal {{rijs of geelachtig van kleur.
Zwar te of witte wol ven zijn zeld-
zaam : die ziet men bij na nooit De
wolf leeft in groo te bos schen en is
zeer schuw. Hij kan niet tam gemaakt
wor den
O ver dag blijft de wolf ge woon lijk
in zijn dnis ter hol ; des nachts gaat
hij op roof uit Hij ver slindt ha /en
en ko nij nen ^ voor al houdt hij veel
van scha |)en. Als de wolf groo ten
hon ger heeft en in het bo«ch niets
kan vin den, dan komt hij wel eens
naar de wo nin gen der men schen.
Soms valt hij vrou wen en kin de ren
en zelfs wel eens man nen aan.
Ik ben blij , dat in on ze bos schen
gee ne wol ven zijn. Nu be hoef ik