Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scanScanned page
0
H
ö w
® B
■5 2
fid
H
i Ö
ti
1
p g
'=' s
i I
c l
§ §
Ter Drukkerij van het ß K. Jon&bns-Wkebhüis zijn
onder meer andere de volgende tchoolwerkjet uitgegeven
\
{
CC
p-
^ s
Het 1, 2, 3, 4 en 5 Boekje. Nieuwe leeBmethode ^ l
ten dienste der lagere scholen.
Gemakkelijke leesoefeningen, ter herhaling en oitbrei- |
ding van het geleerde in het 1, 2 en 3 boekje. j
Het vlijtige Kind. Leesboekje voor de hoogste af-
deeling der laagste klas van katholieke scholen.
Het eerste Leesonderwijs. Handleiding bij het ge-{
bruik van het 1, 2, 3, 4 en 5 Boekje. '
Leesboekje voor eerstbeginnende kinderen : 1—4 stukje
Gemakkelijk Leesboekje ten dienste der Katholieke
Jeugd, bevattende: leesoefeningen van éénletter-
grepige woorden.
Leerboekje voor Kleine &inderen. Oefeningen in
meerlettergi'epige woorden.
Leesboekje voor Kinderen der laagste klasse.
Nuttige Lassen voor jonge kinderen. Leesboekje voor
de laagste klasse eener katholieke school. i
Eet Leergierige Kind, dito.
Ue Kleine Lezer, leesboekje voor Katholieke Scholen.
Meiklokjes I. Een leesboekje voor katholieke scholin.
Meiklokjes 11. Idem.
Meiklokjes III. Idem.
Meiklokjes IV. Idem.
Meiklokjes V. Idem.
Meiklokjes VI. Idem. J
Meiklokjes VII. Idem. \
Meiklokjes VIII. Idem. ^
Geographischen Atlas met Handboekje.
0
f
r