Boekgegevens
Titel: Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Tilburg: Stoomdrukkerij van het R.K. Jongens-Weeshuis
Amsterdam: F.H.J. Bekker, 1898 *
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 9180
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202272
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het vlijtige kind: leesboekje voor de hoogste afdeeling der laagste klas van katholieke scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
44, Voor een win ke
Verleden Zondag ging de kleine
Jan met va der wan de len In de groo-
te straat zag hij een mooi en win kei.
Vóór het raam stond al ier lei speel goed
en langs de mu ren hing het ook al
vol. Jan sprong op van vreiig ile. Zie
eens , va der , sprak hij , hoe mooi ! Va-
der wist wel , wat Jan wil de heb ben.
Hij ging met den klei ne eens kij ken.
Wat zoudt gij wel het liefst heb ben ?
vroeg \ va der. Die blin ken de sa bel,
en dat ge weer en die trom mei en die
trom pet en .... Ho, ho, man ,
zei va der, gij zoudt den heelen win-
kel wel leeg wil len koo pen. Maar heb
nog wat geduld. Over een paar weken
is het Sint Ni co laas. Pas maar braaf
op. Ik [zal een goed woordje voor u
doen bij dien kin der vriend. Mis schien
geeft hg u nog veel meer, dan gij
-ver wacht.